แผนที่ตั้งของสถานศึกษา
แผนที่ดาวเทียมโรงเรียนวัดยาง
ผู้บริหาร

นายสมบูรณ์ มังสา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียนวัดยางฯ..
สพป.เพชรบุรี เขต 1
ข้อมูลโรงเรียน-นักเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
คณะกรรมการสถานศึกษา
รายงานฐานข้อมูลจุดเน้น..
รายงานข้อมูลนักเรียน
โครงการปีการศึกษา 2555
แท็ปเล็ต
รายงานการใช้ไฟฟ้า
จุดเน้นสถานศึกษา
E-Money
คำขอตั้งงบประมาณ 2557
E-Mes ของ สพฐ.
LINK. party
แผนปฏิบัติการ
มสธ. รายงาน
ข้อมูลอาคารเรียน
อัตลักษณ์(กลองยาว)
แผนการจัดการเรียนรู้
ทรัพย์สิน(ครุภัณฑ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
*** www.wadyang.com *** โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 1 ****
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ส้วม สปช 604/45 4 ที่นั่ง 06 ม.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้าง 19 ธ.ค. 56
รายชื่อกรรมการสถานศึกษา ๒๕๕๗ 13 พ.ย. 55
รายชื่อเด็กยากจนที่ได้รับจัดสรร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ 11 พ.ย. 55
คู่มือการใช้แท็ปเล็ต ( TABLET ) 19 ต.ค. 55
กำหนดการไปทัศนศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ของโรงเรียนวัดยาง 02 ม.ค. 57
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 22 เมษายน 2557
การคัดเลือกผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนสมาชิกเพื่อสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างฯ ชุดที่ 9 22 เมษายน 2557
การส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมในนิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศฟินแลนด์ครั้งที่ ๑๕ 18 เมษายน 2557
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน" (รุ่นที่ ๗) 17 เมษายน 2557
การประชุมระหว่างประเทศของซีมิโอด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 17 เมษายน 2557
การประชุมเชิง "Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW) ครั้งที่ ๑๔ 17 เมษายน 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต "KruTube Channel : ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู 11 เมษายน 2557
เว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้ วันที่
ไม่พบข้อมูลกระทู้
บทเรียนแท็บเล็ต
Tablet P.1
Tablet P.2
การรับนักเรียนปี 2557
บันทึกการรับนักเรียน 57
กรอกข้อมูล Tablet
รานงานผล Tablet
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รายงายการใช้ "Tablet"
รายงาน Tebletitpt ระยะ1-2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์

 พ.ศ. 2550  สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ สปช 105/29 จำนวน 1 หลัง 10 ห้องเรียน  เป็นเงิน 4,000,000 บาท  โดยพระครูโสภณพัชรธรรม คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค โดยใช้ชื่ออาคารว่า อาคารอายุครบ 90 ปี พระครูโสภณพัชรธรรม(หลวงพ่อเย็น หัตถชาติ)

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/09/2012
ปรับปรุง 23/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 84280
Page Views 103005
ตอบแบบสอบถามทางไกล
ตอบแบบสอบถามการศึกษาทางไกล
ลิ้งค์น่าสนใจ
ยื่นภาษีเงินได้
ยื่นภาษีประจำปี 2556
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2556
มาตรฐานราคาครุภัณฑ์
บทสนทนาภาษอังกฤษ
การใช้ภาษากับอาเซียน
การอ่าน ป.3,6