แผนที่ตั้งของสถานศึกษา
แผนที่ดาวเทียมโรงเรียนวัดยาง
ผู้บริหาร

นายสมบูรณ์ มังสา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียนวัดยางฯ..
สพป.เพชรบุรี เขต 1
ข้อมูลโรงเรียน-นักเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
โรงเรียนวิถีพุทธ
รายงานข้อมูลนักเรียน
ทะเบียนประวัติ กพ.7
รายงานการใช้ไฟฟ้า
จุดเน้นสถานศึกษา
E-Money
คำขอตั้งงบประมาณ 2557
E-Mes ของ สพฐ.
แผนปฏิบัติการ 57
มสธ. รายงาน
ข้อมูลอาคารเรียน
อัตลักษณ์(กลองยาว)
แผนการจัดการเรียนรู้
O-Net 57
แท็ปเล็ต
คณะกรรมการสถานศึกษา
สมัคร MAIL
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง
โรงเรียนในสังกัด
ลิ้งค์น่าสนใจ
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขั้นตอนการสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 5294
แท็ปเล็ต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.23 KB 545
เด็กยากจน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.77 KB 403
แบบสำรวจครูและลูกจ้างเกษียณ 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.03 KB 700
แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.65 MB 423
ผลงานดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 987
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 423.62 KB 210
โครงการ สมหวัง 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 137.74 KB 110
แบบรื้อถอน Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 2076
แผนปฏิบัติการ 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 711.88 KB 2033
บัญชี -ใบเบิกหนังสือเรียน 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.18 KB 115
แบบสอบ-ประมูลราคา 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.95 MB 39