แผนที่ตั้งของสถานศึกษา
แผนที่ดาวเทียมโรงเรียนวัดยาง
ผู้บริหาร

นายสมบูรณ์ มังสา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียนวัดยางฯ..
สพป.เพชรบุรี เขต 1
DLIT
คู่มือประชาชน
ข้อมูลโรงเรียน-นักเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
โครงการบ้านวิทย์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
โรงเรียนวิถีพุทธ
รายงานข้อมูลนักเรียน
ทะเบียนประวัติ กพ.7
รายงานการใช้ไฟฟ้า
จุดเน้นสถานศึกษา
E-Money
คำขอตั้งงบประมาณ 2557
E-Mes ของ สพฐ.
แผนปฏิบัติการ 57
มสธ. รายงาน
ข้อมูลอาคารเรียน
อัตลักษณ์(กลองยาว)
แผนการจัดการเรียนรู้
O-Net 57
แท็ปเล็ต
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง
โรงเรียนในสังกัด
ลิ้งค์น่าสนใจ
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ระเบียบพัสดุที่ควรรู้
สมาคมนักบริหารพัสดุ
การใช้สื่อTABLET
รายงานการใช้สื่อ Tablet
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขั้นตอนการสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 5425
แท็ปเล็ต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.23 KB 556
ผลงานดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 995
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 423.62 KB 221
โครงการ สมหวัง 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 137.74 KB 118
แบบรื้อถอน Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 2089
แผนปฏิบัติการ 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 711.88 KB 2041
บัญชี -ใบเบิกหนังสือเรียน 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.18 KB 124
แบบสอบ-ประมูลราคา 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.95 MB 49
รายชื่อนักเรียนปี 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.21 KB 3
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 625.62 KB 0